Administrar

Plataforma d'entitats ciutadanes contra la corrupció i per la dignificació de la política.

Celebrant la Participació. Festa Torrada a la Plaça Porta de Santa Catalina

pcc | 11 Juny, 2010 09:00

Lluís Fueter cartell Celebrant la participació (1)

Cartell Celebrant la participació (2) 

Celebrant la participació. Exposició en el Centre Cultural del Puig de Sant Pere. Horabaixes de les 17 a les 19 hores.

pcc | 09 Juny, 2010 09:51

De com uns ciutadans varen aconseguir salvar els vint-i-dos pins de la Plaça Porta de Santa Catalina de Palma i que no és construís un aparcament subterrani en el cor de la ciutat. No t'ho perdis!

Centre Cultural Puig de Sant Pere. Exposició Plaça Porta de Santa Catalina 

 

Consumir o participar? Presentació de Jordi García Janer

pcc | 08 Juny, 2010 19:49

Activista vinculat a diversos col·lectius antimilitaristes, ecologistes i ciutadans, és també conferenciant i docent sobre temes relacionats amb l'economia solidària, la democràcia participativa i les alternatives socials en general. Va ser membre de la revista alternativa "Illacrua" i actualment ho és del setmanari "Directa". A l'entorn de tots aquells temes ha escrit articles i diversos llibres, el darrer dels quals es titula "Crisis capitalista y economia solidaria", juntament amb Jean-Louis Laville, i publicat per editorial Icaria (2009).

 (Segueix)

Participar o consumir : xerrada i debat

pcc | 10 Maig, 2010 14:38

La participació ciutadana és un instrument que ha de permetre a la ciutadania actuar corresponsablement fent  propostes i aportacions per contribuir a la construcció d’una societat on han de prevaler els interessos generals.

 

De participar però, tothom en parla i el cas és que n’hem d’aprendre tots.

 

Fòrum Ciutadà de Mallorca, la Federació d’associacions de Veïnats de Palma i L’associació de consumidors “La Defensa” vos convidam a participar a la xerrada-debat  Participar? Si, però per què?

Vos adjuntam la convidada detallant el dia, l’hora i el convidat que ens animarà a parlar-ne.

Vos hi esperam i vos demanam en faceu difusió.

 (Segueix)

Codi ètic signat el 2009 pels partits polítics de govern

pcc | 06 Maig, 2010 19:18

Els Partits signants del Pacte de Governabilitat acorden incorporar una addenda sobre integritat i transparència, atès l’impacte que, sobre les institucions i la ciutadania de les Illes Balears, han causat les denúncies formalitzades als diversos estaments judicials sobre presumptes malbarataments de recursos públics produïts durant la passada legislatura.

 

El propi preàmbul del Pacte de 2007 defensa “els principis irrenunciables de la transparència i la major cura en la gestió econòmica i administrativa”.  A la vista de les esmentades denúncies que actualment es troben en diverses fases judicials, resulta indispensable reafirmar i garantir que tots els recursos que amb tant d’esforç dipositen els ciutadans a la Hisenda pública s’utilitzin amb rigor extrem, honestedat i eficàcia amb l’únic objectiu d’atendre i satisfer les demandes socials, assegurar la igualtat d’oportunitats i propiciar un futur amb més qualitat de vida per a tothom.

En conseqüència, el deure dels responsables institucionals és el de garantir els instruments legals necessaris per evitar eventuals pràctiques de malbaratament dels recursos públics així com els mecanismes de control administratiu adients que permetin el seguiment i compliment de les bones pràctiques a la gestió.

Les mesures acordades, que hauran de tenir  efecte durant l’actual legislatura, són les següents,:

-      Es crearà l’Oficina per a la Transparència i la Integritat que tindrà cura de la gestió de les mesures que s’inclouen, dirimirà els casos de conflictes d’interessos, avaluarà el compliment de les mesures d’integritat política i de gestió, que inclouran entre d’altres, el Registre d’interessos i patrimoni dels alts càrrecs del Govern de la Comunitat Autònoma.

 

-      Aprovació d’una llei del Sector Públic que garanteixi l’eficàcia de l’actuació de la Intervenció General del Govern.

 

-      Aprovació d’una llei de Publicitat  Institucional que permeti el control parlamentari d’aquesta activitat.

 

-      Aprovació d’una Llei del Sòl que afavoreixi la transparència urbanística

 

-      Aprovació d’una llei de Bona Administració i Bon Govern que inclogui:

 

o      els valors del Codi del Bon Govern abans esmentat,

o      el dret a la informació,

o      la transparència de gestió,

o      Las qualitat dels serveis

o      La simplificació dels procediments administratius

o       la avaluació de les polítiques públiques.

 

Igualment i amb independència dels diferents criteris existents entre les forces polítiques del Pacte, respecte a les mesures que s’han d’aplicar per l’assumpció de responsabilitats polítiques pels casos de corrupció, aquestes acorden:

 

-      l’aprovació d’un codi ètic que fixarà, entre altres coses, l’assumpció de responsabilitats i la corresponent  dimissió o cessament dels càrrecs polítics en el cas que es dicti acte de processament o obertura de judici oral a instancia del Ministeri fiscal o adopció de mesures cautelars penals, contra una persona imputada per presumptes delictes relacionats amb el compliment de les funcions pròpies del càrrec polític.

 

-      que no es podrà anomenar a cap persona per exercir un càrrec executiu si està en situació d’imputació per causes de corrupció  a instancia del Ministeri fiscal.

 

Així mateix, donada la necessitat de treballar per a la reactivació de l’economia i el canvi de model productiu a Balears i  de portar a terme la gestió política que doni resposta als problemes que la situació econòmica i social presenta,  el Partits que composen el Pacte de Govern es reafirmen en la importància de l’execució del Pacte per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social.

 

Finalment, aquestes forces polítiques es  comprometen a garantir que tots els seus càrrecs públics a totes les institucions asseguraran l’estabilitat i la governabilitat de la institució  a la qual pertanyen.

 

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS